Stap 2 Definitief Ontwerp

De tweede stap in het verduurzamingsproces is het maken van definitieve ontwerpen. Dit gebeurt volgens gecertificeerde methodes, waardoor kwaliteit en rendement gegarandeerd worden. 

Definitieve Ontwerp fase:

  • Berekening bronsysteem: indien u kiest voor een bodemgebonden warmtepomp wordt een bronberekening uitgevoerd. De berekening wordt gebaseerd op: de locatie, grondsoort en warmtebehoefte.
  • Warmteberekening: met een warmteberekening bereken we het warmteverlies van het object, zodat de capaciteit van de warmte-opwekker bepaald kan worden. De berekeningen worden volgens de vaste rekenmethode ISSO 51, 3 en 57 opgesteld. 
  • Installatie-ontwerp: aan de hand van de voorafgaande warmte- en bronberekeningen, wordt de samenstelling van alle benodigde systeemcomponenten  bepaald. Dit leidt tot het definitieve installatie-ontwerp. 
  • Ontwerp leidingsysteem: voor een optimale werking van het installatie-ontwerp is het van essentieel belang dat de volumestromen tussen de verschillende componenten optimaal zijn. Met een leidingweerstand berekening worden de juiste diameters van de leidingen berekend.
  • Installatietekeningen: er wordt een complete installatietekening van het leidingverloop gemaakt. Een duidelijke werktekening is nodig voor het implementeren van de installatie. Tevens krijgt u een principeschema die de werking van het systeem uitlegt en verduidelijkt. 
  • Bestek: u krijgt een omschrijving van de toe te passen componenten uit het installatieconcept. Op basis van dit bestek kunnen offertes aangevraagd worden, zodat een goed vergelijk van de offertes van verschillende installatiepartijen mogelijk is. 

 

Bij alle definitieve ontwerpen krijgt u gratis een 3D-video, zodat u precies weet hoe het duurzame energiesysteem er in uw object uit komt te zien.

Click to edit this heading